Reiseforsikring

BEST I TEST


Frendes reiseforsikring er kåret til best i test, nok en gang! 

Vi har bevist gjennom flere tester at vi har Norges beste reiseforsikring.

Frende reiseforsikring blir vurdert best på aktivitetsferie, dekning av tapt reisegods og avbestilling.
"Sikker reise med FrendeDET ER ALLTID VIKTIG Å HA DE KORREKTE FORSIKRINGENE PÅ PLASS. NÅ SOM FERIETIDEN NÆRMER SEG, ER DET VIKTIG Å TENKE PÅ REISEFORSIKRINGEN.

Reiseforsikringen fra Frende Forsikring er ett av mange produkt vi er stolte av. 
Denne skiller seg positivt ut fra andre reiseforsikringer ved at den gjelder for ferie-, fritids- og yrkesreiser i så mange som inntil 65 dager.
I tillegg har vi ingen egenandel.

Frende Forsikring tilbyr både Reise Enkeltperson og Reise Familie. Sistnevnte omfatter ektefelle/samboer, og barn/fosterbarn opptil 20 år med samme folkeregistrert adresse.

Forsikringen gjelder i hele verden med avreise fra norsk bostedsadresse.Hva dekker forsikringen?

Reisegods
dekker personlig reisegods med inntil kr 50.000 pr person og inntil kr 100.000 pr familie.
 
Reisesyke dekker sykeutgifter og hjemtransport ved sykdom/ ulykkesskade. Forsikringen omfatter også kompensasjon for tapte feriedager.
Merutgifter dersom eneste medreisende blir syk med inntil kr 50.000. Tilkallelse av inntil 2 personer ved forsikredes sykdom/død med inntil kr 80.000.

Forsinkelse dekker forsinkelse av ekspedert reisegods mer enn 4 timer med inntil kr 4.000 pr forsikret.
Når det transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, erstattes nødvendige merutgifter til overnatting med inntil kr. 1.500 pr. person og inntil kr 4.000 pr familie.
Ved forsinket ankomst til reisemål gis kompensasjon på kr 500 pr påbegynt døgn pr. sikret, maksimum kr 2000 pr. sikret, dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 8 timer.
Innhenting av videretransprt erstattes med inntil kr 20.000 pr person og inntil kr 50.000 pr familie.

Avbestilling dekkes med inntil kr 60.000 pr sikret og inntil kr 120.000 pr skadetilfelle.

Evakuering dekker rimelige og nødvendige merutgifter ved evakuering fra ferie- eller oppholdssted og til sikredes faste bostedsadresse i Norge.

Reiseulykke gir utbetaling etter ulykke på reise med inntil kr. 300.000 ved invaliditet/død. For barn dekkes kr. 500.000 ved invaliditet og kr 100.000 ved død.

Rettslig erstatningsansvar omfatter rettslig erstatning­sansvar som sikrede i egenskap av privatperson pådrar seg utenfor Norden med inntil kr. 6 millioner.

Rettshjelp dekker utgifter til rettshjelp utenfor Norden med inntil kr. 20 000.


TA KONTAKT MED OSS FOR FORSIKRINGSTILBUD.


Mer infomasjon om reiseforsikring i Frende,
bankens eget forsikringsselskap, finner du HER.

© Spareskillingsbanken | Festningsgt. 11, 4611 Kristiansand | Telefon 38 17 26 00 | Faks 38 17 26 01 | E-post: post@spareskillingsbanken.no | Følg oss på Facebook