Gå til sideinnhold
Hjem / Bærekraft / Bankens gavefond / Skillingsfondet

Skillingsfondet

Skillingsfondet barn og unge

Ved hver søknadsrunde kan lag, foreninger, korps og humanitære initiativ søke om faste beløp til sitt formål.

Faste beløp

Beløpene det kan søkes om i Skillingsfondet er 10 000 kr – 25 000 kr – 50 000 kr – 100 000 kr

Bankens gavefond skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo.

Søknadsfrister gavefond

Skillingsfondet: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 30. november

Søknadskriterier Skillingsfondet

  • Lag, foreninger, korps og humanitære initiativ kan søke om midler
  • Aktiviteten skal foregå innenfor vår region (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Vennesla)
  • Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr osv.
  • Gavefondet tildeler ikke midler til plate-/CD, bok eller filmproduksjoner
  • Gjelder Skillingsfondet: Det beløpet du søker om, er det beløpet din søknad blir vurdert i. (dvs. søker du om 100 000 kr blir din søknad kun vurdert for det beløpet)
  • Søker må være over 18 år
  • Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier.