Gå til sideinnhold

Garantier

Bankgaranti

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten.

Vi tar risikoen

Banken går i kraft av sin kredittverdighet inn mellom partene i en transaksjon, og eliminerer på denne måten risikoen i transaksjonen. 

Alle former for bankgaranti

Spareskillingsbanken kan tilby alle former for bankgarantier både i NOK og utenlandsk valuta.

Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne

Gi oss tilbakemelding