Gå til sideinnhold

BankID ungdom 13-18 år

Også ungdommer mellom 13 og 18 år kan få BankID. For å få BankID må foreldre/verger godkjenne bestilling. Det kan gjøres på nettet eller ved å komme i banken sammen.

Slik bestiller du BankID for ungdom 13-18 år

  1. Bestill på nett.
  • Har du nettbank med kodebrikke kan du bestille BankID i nettbanken etter at vi har mottatt fullmakt fra foreldre/verger.
  • Har dine foreldre/verger BankID kan de via nett gi deg fullmakt til å få BankID

2. Kom innom oss i banken

  • BankID-avtalen kan du signere i banken. Husk å ta med deg pass. Det er kun pass som er gyldig legitimasjon for å få BankID.
  • Dersom du ønsker å bestille BankID i banken må begge dine foreldre/verger være med. Har bare en av dine foreldre/verger anledning til å være med kan fullmaktsskjema benyttes. Husk å ta med gyldig legitimasjon til begge foreldre/verger.