Gå til sideinnhold

Skillingsfondet -ordinære tildelinger

Ved hver søknadsrunde kan lag, foreninger, korps og humanitære initiativ søke om faste beløp til sitt formål.

Close Up Of Feet In Children's Ballet Dancing Class

Skillingsfondet

Skillingsfondet er bankens gavefond og skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo

Faste beløp

Beløpene det kan søkes om ved ordinære tildelinger er

10 000 kr – 25 000 kr – 50 000 kr – 100 000 kr

Søknadsfrister Skillingsfondet

Ordinære tildelinger: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 31. november

I tillegg kan du når som helst starte innsamling

Søknadskriterier Skillingsfondet

Lag, foreninger, korps og humanitære initiativ kan søke om midler

Aktiviteten skal foregå innenfor vår region (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Vennesla)

Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr osv.

Gavefondet tildeler ikke midler til plate-/CD, bok eller filmproduksjoner

Gjelder ordinære tildelinger: Det beløpet du søker om, er det beløpet din søknad blir vurdert i. (dvs. søker du om 100 000 kr blir din søknad kun vurdert for det beløpet)

Søker må være over 18 år

Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier.

Søk om midler her

Når du klikker på lenken blir du sendt videre til søknadsskjema å drømmebanken.no