Gå til sideinnhold
Sparing på konto

Sparing til barn

Det er aldri for sent å begynne å spare til egen bolig, ei heller for tidlig.

Boligsparing for barn

BSB er en spareordning for barn mellom 0 og 18 år som gjør det mulig for foreldre, foresatte eller besteforeldre å begynne sparingen til bolig for barn og barnebarn tidlig. Ved å spare på BSB-konto får barnet god rente og på 18-årsdagen kan barnet ha en solid sum øremerket til å komme seg inn på boligmarkedet.

6 av 10 sparer

60% sparer jevnlig til sine barn. Det er smart å begynne tidlig da du får god effekt av renters rente. Du trenger heller ikke å spare så mye hver måned.

Starthjelp til boligkjøp

Det er vrient å komme inn på boligmarkedet. Med sparing fra ung alder er det lettere å komme inn på boligmarkedet.

25 000,- hvert år

Du kan spare inntil 25 000,- i året og totalt 300 000,- + renter. Kontoen står i barnets navn og pengene kan kun brukes til boligkjøp.

Hvem kan opprette BSB-konto?

Foreldre (verger) kan opprette BSB-konto i barnets navn. Barnet må være mellom 0-18 år.

Kan man ha flere BSB-kontoer?

Nei. Det kan kun være én konto i barnets navn.

Kan man opprette BSU og BSUx2 når man har BSB-konto?

Ja. BSB har ingen betydning for BSU eller BSU x2. Merk at det ikke kan settes inn penger på BSB etter fylte 18 år.

Må man spare et fast beløp hver måned på BSB?

Nei, men vi råder deg til å gjøre det likevel. I nettbanken kan du enkelt registrere en fast overførsel. Om du heller ønsker det kan vi regsiterere fast overførsel for deg.

Kan foreldre og besteforeldre sette inn på BSB-konto?

Ja, det er ingen begrensninger på hvem som kan overføre penger.

Kan en unngå at Statsforvalteren tar over forvaltningen?

Vergemålsmyndighetens oppgave er blant annet å ivareta økonomiske interesser til umyndige (barn) og de som under vergemål. Samlede midler må som hovedregel være over 2G ( 2 x grunnbeløp som gjelder ved inngangen til nytt år ) før fylkesmannen/Vergemålsmyndigheten griper inn.

Når du oppretter BSB-konto, eller annen sparekonto, kan du imidlertid bestemme
at kontoen skal utenfor Fylkesmannens forvaltning. Det gjøres ved å signere et
gavebrev samtidig ved at kontoen opprettes. Se eksempel her på gavebrev utformet av Sentral Vergemålsmyndighet.

Se mer informasjon om forvalting av finansielle midler og formue til umyndige
(barn) og de som under vergemål på Vergemålsportalen: www.vergemal.no

Kan BSB-konto flyttes til annen bank?

Det vil være å bryte kontrakten med oss. Det gis meget god rente på BSB under forutsetning av at pengene brukes til boligformål. Dersom pengen brukes til annet enn boligformål eller flyttes til annen bank, beregnes uttaksgebyr tilsvarende tilleggsrenter som er lagt til kontoen tidligere år som er opptjent inneværende år. Grunnrenten, som beholdes, tilsvarer vanlig sparerente.

Kan oppsparte penger påvirke stipend eller lån fra lånekassen?
Gir BSB skattefradrag?

Nei

Hvor mye kan jeg spare i BSB?

Du kan spare 25 000,- hver år. Totalt kan du spare 300 000,-.