Gå til sideinnhold

Skillingsfondet

20180927 Kristiansand, 


Foto: Kjell Inge S¿reide, 

Magnus Johnson (8 1/2 Œr) (kort lyst hŒr)
Mor: hege Johnson mob. 91880502

Dani‘l Verkerk (7 Œr) (langt lyst hŒr)
Mor: Camilla Verkerk mot. 48287727

Leymen Maro 9 Œr (m¿rk i huden)
Far: Martin. Mob. 413 99 579

Trener: Henrik Hanselmann

Henrik Hanselmann
henrik@sunsbaseball.no
41610717

Ved hver søknadsrunde kan lag, foreninger, korps og humanitære initiativ søke om faste beløp til sitt formål.

Faste beløp

Beløpene det kan søkes om i Skillingsfondet er 10 000 kr – 25 000 kr – 50 000 kr – 100 000 kr

Bankens gavefond skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo.

Søknadsfrister gavefond

Skillingsfondet: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 30. november

Søknadskriterier Skillingsfondet

  • Lag, foreninger, korps og humanitære initiativ kan søke om midler
  • Aktiviteten skal foregå innenfor vår region (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Vennesla)
  • Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr osv.
  • Gavefondet tildeler ikke midler til plate-/CD, bok eller filmproduksjoner
  • Gjelder Skillingsfondet: Det beløpet du søker om, er det beløpet din søknad blir vurdert i. (dvs. søker du om 100 000 kr blir din søknad kun vurdert for det beløpet)
  • Søker må være over 18 år
  • Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier.

Gi oss tilbakemelding