Gå til sideinnhold

Skillingsfondet

20181002 Kristiansand, 

Skillingsfondet 

Kristiansand Motocross Klubb

Foto: Kjell Inge Søreide,

Bankens overskudd til lokale formål

Skillingsfondet er bankens gavefond og skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo

Hvert år deler vi ut flere millioner av bankens overskudd til lokale lag, foreninger, korps og humanitære organisasjoner.

Du kan søke 4 ganger i året

Du kan søke 4 ganger i løpet av året. Vi har 3 ordinære tildelinger gjennom året i tillegg til Lykkeskillingen som du kan søke på om høsten.

Søknadsfrister

Ordinære tildelinger: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 31. november

Alle som får midler fra Skillingsfondets ordinære tildelinger og juledryss vil få beskjed innen 14. dager etter søknadsfristens utløp.

Bærekraft

Vi vil være en aktiv bidragsyter til et bærekraftig lokalsamfunn. Og gjennom blant annet Skillingsfondet bidrar vi med midler til lokale tiltak. FNs bærekraftmål nr 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, danner grunnlaget for vårt arbeid i lokalsamfunnet. Du finner hele vår bærekraftstrategi her.