Gå til sideinnhold
Hjem / Andre tjenester / Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er verktøyet du trenger for ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen alvorlig sykdom.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på sørger for dine interesser, og handler på dine vegne, den dagen du ikke klarer det selv. Fullmakten kan du gi til en eller flere personer. En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. Vi tilbyr dessverre ikke hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt og vi anbefaler at dere tar kontakt med en jurist hvis dette er aktuelt for dere.

Kan vi opprette fremtidsfullmakt sammen?

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Hvem bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Fylkesmannen utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Trenger jeg både en fremtidsfullmakt og testament?

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.