Gå til sideinnhold
Bilde-av-banken-e1611234048680-1024x522

Om Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken er en lokal, selvstendig og samfunnsengasjert sparebank i Kristiansand. Vi tilbyr bank – og finansielle tjenester til personmarkedet samt små og mellomstore bedrifter i Kristiansand og omegn.

Kompetent

Som betyr at vi kan våre saker, holder oss oppdatert, deler kunnskap og hjelper våre kunder med å løse sine behov og utfordringer.

Engasjert

som betyr at vi tar initiativ, byr på oss selv og er løsningsorienterte.

Nær

som betyr at vi er vennlige, ærlige og til å stole på. Vi skal kjenne kunden og det skal oppleves som hyggelig, personlig og givende å møte oss.

Hos oss er du et navn

Vi kjenner våre kunder og derfor kan vi også med hånden på hjertet si at «hos oss er du et navn».

DSS-bankene

Vi er en del av gruppe med samarbeidspartnere kalt DSS. De andre partnerne er: Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank.

Banken i og for Kristiansand

Vi er lokalisert i Kristiansand. Vi har vært her siden 1877. Vi er stolte av å være siste rene gjenværende Kristiansandsbank. Over 95% av våre kunder bor og jobber her. Vi er opptatt av at verdiene vi skaper skal forbli i regionen og vårt gavefond, Skillingsfondet gir årlig millioner i støtte til tiltak som skal gjør lokalsamfunnet bedre.

Historien vår

«…… at opmuntre til og fremme Opsamling av Spareskillinger»

Stiftavisen i Kristiansand, 11. juli 1877

Spareskillingsbanken – eller Christianssand Arbeiderforenings Spareskillingsbank som banken het de første årene – kan spore sine røtter helt tilbake til 1877. Den 11. juli dette år åpnet banken dørene for første gang i Arbeiderforeningens biblioteksværelse. Allerede første dag hadde 39 sparsommelige arbeidsfolk meldt seg som innskytere. Den første tiden holdt banken åpent på onsdager og lørdager fra kl 19-20, og minste innskudd var 10 øre…..

Det var sindige menn som startet banken. Nøkternhet og et ønske om solid, stabil drift preget virksomheten i den grad at bankens tap de første 45 årene kun beløp seg til 100 kroner.

Mye har forandret seg siden den tid, men bankens ry som en seriøs, veldrevet sparebank for folk flest i byen gjelder fortsatt.

Det skulle gå 37 år før Spareskillingsbanken kunne innvie sine nye forretningslokaler i 1914. Der befinner vi oss den dag i dag. Vi er lokalbanken for, av og med alle som har tilhørighet til byen vår. Det er vi stolte av. Det har vi tenkt å fortsette med.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: +47 38 17 26 00

Kontofon: 81 52 22 55

E-post: [email protected]

Postadresse: Postboks 216 – 4662 Kristiansand

Org-nummer: 937 894 716

Lei-nummer: 5967007LIEEXZX62Y816

Samarbeidspartnere

Frende Forsikring

Norne Securities AS

Skagen Fondene

DnB Kapitalforvaltning

Holberg Fondsforvaltning AS

VPS

Vipps

Spareskillingsbanken distribuerer og markedsfører Vipps i samarbeid med en rekke andre banker.

Les mer om Vipps her

PSD2 og Open Banking

Hva er Open Banking?

Open banking refererer til muligheten for at en tredjepartsleverandør i form av en nettside, nettbank, app med mer kan få tilgang til bankdata gjennom åpne APIer. På bakgrunn av dataene kan et selskap, som ikke nødvendigvis er bank, utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester.

Som et resultat av Open banking vil kunder, uavhengig av hvilken bank de er knyttet til, få større valgmuligheter når det kommer til valg applikasjoner og løsninger innen bank og finans.

PSD2-APIene er det første som tilgjengeliggjøres hos oss. Disse muliggjør for eksempel at kontoinformasjon fra andre banker kan synliggjøres i den nettbanken du er i.

Hva er PSD2?

PSD2, eller betalingstjenestedirektivet er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge.

Hva betyr PSD2 og Open Banking for kundene?

Det blir mulig å samle all kontoinformasjon om betalingskontoer kun på ett sted, på tvers av banker. Dette vil gjøre det enklere for deg som forbruker å holde oversikt over egen økonomi. På sikt vil det også bli enklere og billigere å gjennomføre betalinger uten å bruke bankkort.

I tillegg vil sikkerheten og forbrukerrettighetene bli ivaretatt på en god måte, også på tvers av landegrensene.

Hva er et API?

API er en forkortelse for «Application Program Interface», og er et programvaregrensesnitt som gjør det mulig for ulike applikasjoner å kommunisere med hverandre. Svært forenklet kan et API beskrives som en strukturert måte å overføre data fra et sted til et annet. Et åpent API betyr at et selskap gjør deler av deres data tilgjengelig for andre.

Hvordan kan utviklere benytte seg av APIene?

For å lære mer om APIene kan utviklerne besøke bankens Open Banking portal her.

Hvis en tredjepart ønsker å ta i bruk APIene må bnaken sende inn en henvendelse til Evry om dette. Banken kontakter Evry for å gi tilgang til APIene i testperioden.

Kontakt [email protected] for mer informasjon.