Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / En trygg base for familier
Cecilie Reite Weiby og Anne-Randi Hanssen i bakgården til Barnas Stasjon.

En trygg base for familier

Cecilie Reite Weiby og Anne-Randi Hanssen i bakgården til Barnas Stasjon.
Cecilie Reite Weiby og Anne-Randi Hanssen i bakgården til Barnas Stasjon.

Barnas stasjon er et gratis lavterskeltilbud fra Blå Kors til familier som har behov for støtte i hverdagen.

Barnas Stasjon

Blå Kors er en ideell organisasjon som bl.a arbeider med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av landet. I Kristiansand har de et eget hus, leiligheter og ulike fasiliteter i posebyen i Kristiansand sentrum.

De som kommer til Blå Kors barnas stasjon er familier som har ulike utfordringer knyttet til f.eks.rusproblematikk (eget eller som pårørende), lav inntekt, lite nettverk og helse. 

Blå Kors er en ideell organisasjon som bl.a arbeider med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge

Hvem som helst kan ta kontakt

Organisasjonen i Kristiansand, Lindesnes og Lister er ledet av virksomhetsleder Anne-Randi Hanssen og Cecilie Reite Weiby er avdelingsleder i Kristiansand. Stasjonen i Kristiansand har per dags dato 627 brukere og rundt 280 familier I Kristiansand. 

Mange som kommer til Blå Kors barnas stasjon er i en krevende fase av livet og trenger bistand for å komme seg videre. Tilbudene de har er frivillige og hvem som helst kan ta kontakt. Man trenger heller ikke henvisning fra lege eller andre for å få hjelp.

Avdelingsleder Cecilie Reite Weiby

Målet er at de gjennom veiledning skal kunne ta bedre valg for seg og sine barn.

-Cecilie Reite Weiby-

Ønsker å gi veiledning

Vi er et supplement til det offentlige og har et tett samarbeid med dem. Vi kartlegger hvilke behov de ulike familiene har og tilbyr ulike tiltak og oppfølging ut fra dette, sier Cecilie. 

Barnas stasjon ønsker å gi veiledning for å styrke de iboende ressursene hos foreldrene. Målet er at de gjennom veiledning skal kunne ta bedre valg for seg og sine barn. De er opptatt av at foreldre skal få økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt seg og barnet sitt. 

-Vi hjelper dem med alt fra veiledning, til tøy til barna og hjelp til å skrive søknader. Vi ser på familiens situasjon under ett og lager en tiltaksplan. Alle får en primær kontaktperson hos oss, sier Anne-Randi. 

Lene Heia og Carl Fredrik Engedal fra Spareskillingsbanken er på omvisning i lokalene til Barnas stasjon
Lene Heia og Carl Fredrik Engedal fra Spareskillingsbanken er på omvisning i lokalene til Barnas stasjon

Flere ulike tilbud

De har nå 12 miljøterapeuter i Kristiansand som hjelper med de ulike oppgavene. En del av tilbudet er sosiale tiltak som består av drop-in timer og felles middager. De har også grupper for mødre og fedre med barn som møtes regelmessig. 25% av alle som brukes tilbudet er fedre. En av gruppene er en pappagruppe der fedre og barna er sammen på stasjonen. I tillegg har vi også en barselgruppe, mødregruppe og flere barnegrupper mm. De har også sosiale sammenkomster og turer gjennom hele året. 

anne-randi_2

Vi hjelper dem med alt fra veiledning, til tøy til barna og hjelp til å skrive søknader

-Anne Randi Hansen-

Vil styrke foreldrene i rollen som foreldre

Vi er opptatt av å gi brukerne tid og vi tenker langsiktig. Mange av familiene har vi over flere år. Gjennom å skape relasjoner kan vi gi brukerne en følelse av trygghet og stabilitet, sier Anne-Randi.

-Vi ønsker å styrke foreldrene i deres rolle som foreldre. Dette kan gjøre gjennom kunnskap, veiledning, bevisstgjøring. Mye handler om å ta gode valg for seg og familien. Noe av det som for en del kan være vanskelig økonomi og økonomistyring, sier hun

Ullundertøy for barn støttet av Spareskillingsbankens juledryss
Ullundertøy for barn støttet av Spareskillingsbankens juledryss

Fikk midler fra Skillingsfondet til ulltøy

I desember fikk Blå Kors barnas stasjon midler til å kunne gi ullundertøy i julegave til de minste barna fra Spareskillingsbanken sitt gavefond, Skillingsfondet

-Vi er veldig takknemlige for all hjelpen vi har fått av Spareskillingsbanken sier Anne-Randi. Mange av våre brukere har dårlig råd, og det er stor etterspørsel etter ulltøy.  

Godt samarbeid i mange år

Vi har hatt et samarbeid med Blå Kors i mange år og kjenner veldig godt til det fantastiske arbeidet de gjør. Da vi så søknaden fra Blå kors om støtte til ulltøy var vi ikke i tvil, sier Lene Heia fra Spareskillingsbanken. 

Leder for salg og marked i Spareskilligsbanken, Lene Heia, er stolt over midlene banken gir til lokale formål

Da vi så søknaden fra Barnas stasjon var vi ikke i tvil om at vi ønsket å bidra.

– Lene Heia –

Mange som ønsker å bidra

Barnas stasjon har en egen bruktbod der de gir ut tøy til de familiene som har behov for det. De er stadig på jakt etter pent brukte barneklær og barneutstyr (0-12 år) og mottar mange donasjoner. 

De siste årene har organisasjonen Blå Kors har vokst veldig og mottar også noen statlig midler. De har også mange givere, bla bedrifter. Men de har et stort behov for støtte da det er veldig mange familier som faller utenom og trenger bistand.

For mange av brukerne er det først og fremst viktig å møte andre i samme situasjon og dermed bli en del av et fellesskap. Ved hjelp av tiltakene som veiledning og samlingene ønsker de at at foreldre og barn skal få gode opplevelser sammen og bli kjent med andre.

Alle ønsker det beste for sine barn

-Vår erfaring er at alle foreldre ønsker ungene sine det beste. Men noen har ikke med seg gode erfaringer fra sin egen oppvekst. Vi håper at Blå Kors barnas stasjon kan være et sted der vi klarer å være en støtte for familiene. At vi kan legge til rette for at familien skal få gode opplevelser sammen, styrke rollen som foreldre gjennom veiledning og gi den støtte den enkelte familie trenger, sier Anne Randi.