Gå til sideinnhold
Hjem / Prislister / Prisliste bedrift

Prisliste bedrift

Bedrift

ProduktPris
Nettbedrift 1Etablering0,-
Abonnement*50,-
Pr. bruker0,- pr. mnd.
Nettbedrift IntegrertEtablering0,-
Abonnement200,- pr. mnd.
Pr. bruker50,- pr. mnd.
Transaksjonskostnader Nettbedrift 2Betaling med KID/avtalegiro/fast betaling med KID1,-
Betaling uten KID3,-
Kvittering med eller uten oblat (eks. porto)10,-
Betaling til utlandet, ordinær overføring med IBAN og BIC/SWIFT-kode75,-
Betaling fra utlandet inntil 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta50,-
Betaling fra utlandet over 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta100,-
EU/SEPA-betaling20,-
DiverseGiro belastet konto20,-
Retur av kvittering pr. post20,-
Avtalegiro0,-
Faste oppdrag uten melding0,-
Faste oppdrag med melding15,-
OCR og eGiro-innbetalingstjeneste – abonnement70,- pr. mnd
OCR-returdata1,50 pr. transaksjon
Avtalegiro/autogiro innbetalingstjeneste abonnement70,- pr. mnd
Avtalegiro/autogiro innbetalingstjeneste transaksjon med egen varsling1,50 pr. transaksjon
Revisjonsoppgave1 000,-
Bekreftelse på innbetaling av aksjekapital1 500,-
Arkivkopi50,-
NattsafePoser20,- pr. pose
Differanser i oppgjør50,- pr. pose
Manglende utfylling av nattsafebilag25,- pr. pose
Betalingsterminaler (Nets)Oppgjørskonto/Brukestedsavtaler130,- pr. mnd
Transaksjonspris0,15 pr. transaksjon
Etablering 750,-

1 ) Abonnement 0,- for lag/foreninger

2 ) Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra EU/EØS-land med standard omkostningskode, at mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500 000 i svenske kroner. For beløp over SEK 500.000 er prisen kr 100.