Gå til sideinnhold

Prisliste innskudd og sparing

Her er oversikt over priser og renter på innskudd og sparing.

Kontakt gjerne din rådgiver for mer informasjon om sparing og plassering.

_mg_0176
BSU – boligsparing for ungdom (18-33 år)RenteRente fra 15.8.22
18-33 år
Fra 34 år
2,90%
0,30%
3,40%
0,30%
BSU X2 – boligsparing for ungdom (18-33 år)
Under 500,-
Over 500,-
0,40%
2,40%
0,30%
2,70%
BSB – boligsparing for barn
Under 500,-
Over 500,-
0,40%
2,40%
0,30%
2,70%
Skillingskonto
0 – 99 999,-
100 000 – 249 999,-
250 000 – 499 999,-
500 000 – 999 999,-
Over 1 000 000,-
6 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak over dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
0,20%
0,40%
0,50%
0,60%
0,75%


0,50%
0,70%
1,00%
1,10%
1,25%


Sparekonto
0-199 999,-
200 000 – 499 999,-
500 000 – 999 999,-
Over 1 000 000,-
12 frie uttak pr. år i tillegg til fjorårets rente. Ved uttak over dette belastes 0,5% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
0,10%
0,30%
0,45%
0,55%


0,40%
0,70%
0,90%
1,00%


Sparekonto med 31. dagers oppsigelse
0- 499 999,-
500 000 – 999 999,-
Over 1 000 000,-
Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående Beløp kan sies opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 3,0% av uttaksbeløpet. Renten gjelder fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense
0,35%
0,85%
0,95%
0,50%
1,35%
1,45%
STP – sparing til pensjon
Uansett innestående beløp
Uttak før pensjonsalder, dvs. før uttak av alderspensjon fra folketrygden, medfører uttaksgebyr på 4,00% av uttaksbeløpet
0,70%


1,10%


Kombinasjonsprodukter
Juniorsparing (bankdel) v/ uttak
Kombisparing (bankdel) v/ uttak
Ingen uttak i kalenderåret, årsbonus. + 45% av kredittrente.
0,50%
0,50%

0,80%
0,80%

Andre kontoer
Honnørkonto, uansett innestående beløp
Lønns-/ungdoms-/bruks-/e-konto
Overtrekksrente
Purring ved overtrekk etc.
0,00%
0,00%
20,00%
35,-
0,05%
0,05%
20,00%
35,-