Gå til sideinnhold

Lykkeskillingen

Lykkeskillingen er en del av Skillingsfondet , men er lagt opp med avstemming slik at publikum til slutt bestemmer hvem som får de ulike beløpene.

GettyImages-1278978403-1-910x500

5 finalister kjemper om større beløp

I Lykkeskillingen kjemper 5 finalister om totalt 800 000,-. Og det er en avstemming mot slutten som til slutt avgjør hvilket formål som stikker av med hvilket beløp. Det er altså publikum som bestemmer. En jury i banken plukker ut de 5 finalistene basert på søknader som er kommet inn.

Hvilke beløp tildeles

Beløpene som finalistene kan vinne i Lykkeskillingen er

50 000 kr – 100 000 kr – 150 000 kr – 200 000 kr – 300 000 kr.

Hvem som får hvilket beløp vil bli avslørt på et felles arrangement med alle finalistene tilstede.

Søknadsfrister

Ordinære tildelinger: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august (Søknadsskjema åpnes ca 1. juni)

Juledryss: 31. november

I tillegg kan du når som helst starte en innsamling.

Søknadsskjema Lykkeskillingen

Søknadsperioden for Lykkeskillingen er 1. juni til 31. august. Lenke til søknadsskjema legges ut her.

Søknadskriterier

  1. Lag, foreninger, korps og humanitære initiativ kan søke om midler.
  2. Aktiviteten skal foregå innenfor vår region (Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Lillesand, Birkenes, Vennesla)
  3. Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr etc.
  4. Gavefondet tildeler ikke midler til plate-/CD, bok eller filmproduksjoner.
  5. Gjelder ordinære tildelinger: Det beløpet det søkes om, er det beløpet søknaden blir vurdert i. Søkes det om 100 000 kr vil søknaden kun bli vurdert i denne kategorien.
  6. Gjelder Lykkeskillingen: Det beløpet det søkes om er det høyeste en kan få i avstemmingen
  7. Søker må være over 18 år
  8. Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier