Gå til sideinnhold

Lykkeskillingen

lykkeskillingen_3

5 finalister kjemper om større beløp

Lykkeskillingen er en del av Skillingsfondet, men er lagt opp med avstemming slik at det er folket som til slutt bestemmer hvem som får hvilket beløp.

Totalt kjemper finalistene om en pott på totalt 800 000,-. En jury bestående av representanter fra banken, styre og forstanderskap plukker ut de 5 finalistene etter søknadsfristen er gått ut.

Slik er Lykkeskillingen

Søk

Søk om midler til ditt formål innen søknadsfristen. En jury plukker ut 5 finalister som kjemper om de 5 beløpene på 50 000,- / 100 000,- / 150 00,- / 200 000,- / 300 000,-

Stem

Folket stemmer frem sin favoritt blant de 5 finalistene som juryen har plukket ut. Avstemmingsperioden er 10 dager. Her må finalistene mobilisere og engasjere for å få flest mulig stemmer.

Vinn

Resultatene av avstemmingen offentliggjøres på et arrangement med finalistene til stede. Ingen går tomhendt hjem, alle får sin del av Lykkeskillingspotten.

Beløpene i Lykkeskillingen

Sportsbua fikk 300 000,- fra Lykkeskillingen i 2020.
Sportsbua fikk 300 000,- fra Lykkeskillingen i 2020.

Dette er beløpene de 5 finalistene kjemper om i Lykkeskillingen.

50 000,- | 100 000,- | 150 000,- |

200 000,- | 300 000,-

Totalt 800 000,-. Ingen går derfor «tomhendte» hjem fra utdeling av midler fra Lykkeskillingen.

Når tildeles midlene?

Hvem som får hvilket beløp vil bli avslørt på et felles arrangement med alle finalistene tilstede i oktober.

Datoene for dette vil komme på mail til alle som har søkt etter søknadsfristens utløp.

Søknadsfrister

Ordinære tildelinger: 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 31. november

I tillegg kan du når som helst starte en innsamling.

Søknadsskjema Lykkeskillingen

Søknadsperioden for Lykkeskillingen er ca 1. juli til 31. august. Søk her

Søknadskriterier

  1. Lag, foreninger, korps og humanitære initiativ kan søke om midler.
  2. Aktiviteten skal foregå innenfor vår region (Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Lillesand, Birkenes, Vennesla)
  3. Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr etc.
  4. Gavefondet tildeler ikke midler til plate-/CD, bok eller filmproduksjoner.
  5. Gjelder ordinære tildelinger: Det beløpet det søkes om, er det beløpet søknaden blir vurdert i. Søkes det om 100 000 kr vil søknaden kun bli vurdert i denne kategorien.
  6. Gjelder Lykkeskillingen: Det beløpet det søkes om er det høyeste en kan få i avstemmingen
  7. Søker må være over 18 år
  8. Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier