Gå til sideinnhold
Hjem / Bærekraft / Bærekraftige innkjøp

Til våre leverandører og samarbeidspartnere

I dag står verden ovenfor store utfordringer innen miljø og sosiale forhold, som klimaendringer, korrupsjon, overforbruk, hvitvasking, tap av biologisk mangfold og brudd på grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter.

Bilde2

Vi må samarbeide

For å løse disse utfordringene er vi nødt til å samarbeide og stille krav og forventninger til hverandre. Spareskillingsbanken har som mål å være en pådriver for bærekraftig utvikling og setter med det også krav og forventninger til våre samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører.

Egenerklæring for leverandøradferd

I henhold til Åpenhetsloven fra 2022 er vi pliktige til å utføre aktsomhetsvurderinger av våre samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører gjennom en risikobasert tilnærming. Formålet er å sikre at produksjon av varer og levering av tjenester fra våre samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører hensyntar grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter. Derfor ber vi våre leverandører og samarbeidspartnere om å signere egenerklæring for leverandøradferd

Forventninger og krav

I dokumentet «Bærekraftig innkjøp – retningslinjer og forpliktelser» redegjør vi for hvilke krav og forventninger vi setter til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere.

Formålet med dokumentet er å forsikre oss om at vi handler i tråd med internasjonale anerkjente standarder for miljø, arbeids- og menneskerettigheter, antikorrupsjon og antihvitvask.

Spareskillingsbanken følger selv disse retningslinjene og forventer det samme av våre leverandører og underleverandører.

Vi håper dere kan stå inne for våre krav og forventinger, og ser frem til samarbeid om rettferdighet og bærekraftig utvikling.

Last opp signert egenerklæring innen 31. august 2023.

Dersom dere ikke kan signere egenerklæringen, ber vi om at dere begrunner dette skriftlig innen samme frist.