Gå til sideinnhold

Personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med gode personforsikringer skaper du trygghet for deg og dine nærmeste.

Barneforsikring

Frende barneforsikring dekker både sykdom og ulykke, og kan kjøpes til alle mellom 3 måneder og 18 år. Forsikringen varer ut det året man fyller 26. Frendes barneforsikring har en unik utvidelse som sikrer barnet bedre livsvilkår frem til pensjonsalder dersom det blir avhengig av uførepensjon. Les mer eller sjekk pris

Kritisk sykdom

Kritisk sykdom forsikring gir deg og din familie den økonomiske tryggheten dere trenger i en krevende tid. Denne forsikringen omfatter en rekke sykdommer, og gir deg en engangsutbetaling dersom det blir stilt en diagnose. Vi sørger for rask utbetaling etter at diagnosen er stilt, og du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Les mer eller sjekk pris

Uføreforsikring

Kan du klare deg med betydelig lavere inntekt enn du har i dag? Hvis ikke, råder vi deg til å forsikre inntekten din ved å tegne en uføreforsikring. Den økonomiske konsekvensen av å bli ufør kan faktisk sammenlignes med å krasje en bil hvert eneste år resten av livet. Likevel er det langt flere som forsikrer bilen enn inntekten. Les mer eller sjekk pris

Livsforsikring

Hvis en av familiens forsørgere plutselig dør kan tapet føles ekstra tungt siden en viktig del av husholdningens inntekter forsvinner. Frende Risiko Død kan redusere de økonomiske bekymringene i en vanskelig tid. Les mer eller sjekk pris

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder for personer inntil 75 år og dekker invaliditet og død ved ulykke, i fritiden og/eller arbeidstiden. For barn uder 16 år gjelder fritidsdekning 24 timer i døgnet Les mer eller sjekk pris