Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Innskytervalgmøte 2024

Innskytervalgmøte 2024

IMG_6951

Valgmøte for innskytervalgte representanter til generalforsamlingen i Spareskillingsbanken holdes bankens lokaler i Festningsgaten 7, (Avenyen) 3 etg., torsdag 29. februar 2024 kl. 17.00.

Valg

Det skal velges 2 faste medlemmer til generalforsamlingen. Dersom et valgt varamedlem blir valgt til fast medlem skal det velges nytt varamedlem for denne person. Medlemmer velges for 4 år.

Stemmerett

Stemmerett har alle som bor eller har sitt arbeid (for ikke-personlige kunder: har sitt forretningskontor) i Kristiansand kommune, og som i de siste 6 måneder har hatt et innskuddsforhold i banken på minimum kr 2.500,-.

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.


Generalforsamlingens medlemmer

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem som er på valg, er tilgjengelig i bankens lokale og her

Valgkomite

Banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslag må være oversendt Spareskillingsbanken v/valgkomiteens sekretær, Postboks 216, 4662 Kristiansand, eller på mailadresse [email protected], senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fullstendig adresse, fødselsår og dato.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig i bankens lokale og på bankens hjemmeside.

Send inn forslag til kandidater

Kunder som vil delta i valget skal melde fra til valgkomiteens sekretær Arild Hobbesland, tlf. 951 08 177 eller mail [email protected], innen 3 dager før valget finner sted. Har en kunde ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Kristiansand, 4. januar 2024

Åse Johnsen Drabløs

Leder av generalforsamlingen i Spareskillingsbanken