Gå til sideinnhold
Hjem / Gavefond / Matsentralen

– Skillingsfondet har bidratt til å gjøre arbeidet vårt mulig

Matsentralen_5-910x500

Hver dag jobber Matsentralen Sør for å minske matsvinnet og hjelpe vanskeligstilte på Sørlandet. Denne våren har de fått tildelt 500.000 kr fra Skillingsfondet til nødvendig utstyr i arbeidet. Matsentralen Sør er del av et landsdekkende nettverk som tar imot overskuddsmat fra matbransjen. Dette er mat som av ulike årsaker ikke kan selges, men som trygt kan spises. Hos Matsentralen sorteres og oppbevares maten, før den hentes av ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte enten i form av måltid eller utdeling av matpose.

Mindre matsvinn på Sørlandet

Fra lageret hos Matsentralen Sør deles matvarene videre til et tjuetalls organisasjoner i Agder, de fleste plassert i kristiansandsområdet. Blant mottakerne er Blå Kors, Frelsesarmeen, FriMat, Evangeliesenteret og Shalam. Hver måned omfordeler Matsentralen Sør matvarer tilsvarende 25.000 måltider. I 2020 vil dette samlet bli opp mot 100 tonn med mat, forteller daglig leder Andreas Jølstad. – Og til neste år håper vi å doble mengden, opp til 200 tonn, legger han til.

Reduksjon av matsvinn er et viktig satsningsområde over hele landet, men kanskje spesielt i Kristiansand kommune hvor MatsentralenSør holder til. Her har nemlig kommunen satt mål om å bli den kommunen i landet som er best på å ikke kaste mat som kunne blitt spist.

«Vi driver nøkternt her, og er avhengige av å få tildelt midler. Derfor har det vært veldig gledelig å få bidragene fra Skillingsfondet. Det har gitt oss mulighet til å få på plass det vi har trengt»

– Andreas Jølstad

Søkte om midler fra Skillingsfondet

Da Matsentralen Sør nylig skulle åpne nye lagerlokaler i Sørlandsparken, var det nødvendig med nytt lagerutstyr. For å muliggjøre den
daglige driften søkte organisasjonen midler fra Skillingsfondet til innkjøp av truck og jekketraller. Utstyret skulle gjøre det enklere å hente inn, sortere og få på plass overskuddsmaten på lageret. I februar 2020 fikk organisasjonen tildelt kr. 100.000 fra Spareskillingsbankens gavefond til innkjøp av utstyret. – Denne støtten ble veldig viktig for oss!, sier daglig leder Jølstad.

I ettertid har organisasjonen mottatt ytterligere 400.000 kr fra Skillingsfondet. Midlene har gått til nye kjølerom på lageret, noe som har vært helt nødvendig for å kunne ta imot og oppbevare varer som krever kjøling. Med det splitter nye kjølerommet kan Matsentralen nå levere ferskvarer, kjølevarer og frysevarer til mottakerorganisasjonene.

– Vi driver nøkternt her, og er avhengige av å få tildelt midler. Derfor har det vært veldig gledelig å få bidragene fra Skillingsfondet. Det har gitt oss mulighet til å få på plass det vi har trengt, forteller Jølstad.

Skillingsfondet skal gjøre byen bedre

Skillingsfondet er Spareskillingsbankens gavefond. Fondet bidrar hvert år med over 2,5 millioner kroner til lag, foreninger og humanitære initiativ som er med på å gjøre byen til et bedre sted å bo Derfor er Skillingsfondets formål «å gjøre byen bedre».

Vet du om en forening eller organisasjon som burde søke om Skillingsfondet? Tips gjerne videre