Gå til sideinnhold

Prisliste Øvrige vilkår

Pris i kr
Innveksling/kjøp/salg av valuta:
Ordinære sjekker/reisesjekker i utenlandsk valuta100,-
Inkassosjekk utland350,-
Salg av utenlandsk valuta/kontanter35,-
Utenlandsoverføringer – manuelle tjenester
Ordinær overføring125,-
Ordinær overføring fra nettbank75,-
Elektronisk kvittering50,-
Reklamasjon v/ feil i oppdrag200,-
For rimeligere selvbetjente utenlandsoverføring, se Nettbedrift
Nettbank – Mobilbank:
Nettbank0,-
Mobilbank0,-
SMS-varsel (e-konto)1,5
SMS-varsel (andre konti)3,-
eFaktura0,-
Avtalegiro0,-
Annet:
Arkivkopi30,-