Gå til sideinnhold


Sparekampen

Gjennom Sparekampen er målet å øke ungdommers økonomiske forståelse. Vi ønsker å bidra til at ungdommen får verktøy til å kunne foreta økonomiske vurderinger og ha mer fokus på fornuftig forbruk.

Sparekampen

Hvem kan delta på Sparekampen?

Alle 9. klasser i Kristiansand kan melde seg på undervisningsopplegget. Det er fag-/kontaktlærer som får invitasjon og melder på sin klasse.

Undervisningstime

Gjennom Sparekampen tilbyr vi skolene i regionen vår undervisningstime med økonomi som tema. Undervisningen gjennomføres av våre bankrådgivere i skolens klasserom. Dersom skolene ønsker det kan vi også ta imot klassene i våre lokaler i Festningsgata 11.

Undervisningstimen er 60 minutter.

Dersom skolene ønsker å samle flere klasser i felles rom, er det helt i orden for oss. Noter i påmeldingsskjemaet.

Det faglige innholdet

Det faglige innholdet er litt variert, men alt er knyttet opp til fornuftig forbruk og økonomiske vurderinger. Vi følger et fast opplegg, men dersom noen av skolene/klassene har spesielle temaer de vil vi skal innom gi beskjed i forkant, så skal vi prøve å få det med. Opplegget har også henvisninger til læreplan for matematikk og samfunnsfag.

Faste temaer i undervisningstimen

  • Økonomi over tid
  • Økonomiske valg
  • Budsjett, inntekter og utgifter
  • Sparing
  • Kreditt/lån
  • Netto-/bruttolønn, skatt og velferdsstaten

Bærekraftig lokalsamfunn

Sparekampen er en del av vårt fokus på bærekraft med å være en aktiv bidragsyter i utviklingen i et bærekraftig lokalsamfunn.

Tidspunkt

Sparekampen vil bli gjennomført på disse tidspunktene:

Uke 18: mandag, tirsdag og torsdag

Uke 19: mandag, tirsdag og torsdag

Uke 20: mandag, onsdag og torsdag

Dersom ingen av tidspunktene passer – ta kontakt med oss, så finner vi passende tidspunkt. (Se kontaktinformasjon nederst på siden)

Påmelding

Meld på din klasse her innen fristen 27. april 2022

Quiz

Etter undervisningstimen vil det bli publisert/sendt over en quiz som klassene kan delta i. Innholdet i quizzen er hentet fra det som blir presentert i undervisningstimene.

Premiering

Alle elevene får en liten oppmerksomhet fra banken, som takk for at vi får komme. I tillegg vil det bli trukket 3 heldige klasser som vinner pizzagavekort på kr 3 000,-. Vinnerne trekkes blant lagene som har svart riktig på 80% av spørsmålene i quizzen.

Spørsmål?

Da er du velkommen til å ta kontakt med en av oss. Det er vi som jobber med Sparekampen i banken.