Gå til sideinnhold
stockimg-1-Fsgzm8N0hIY2

BSU x2

Med BSUx2 i tillegg til BSU kan du spare dobbelt opp, med svært god rente.

Vi ønsker å gi våre unge kunder mellom 15 og 33 år et svært godt tilbud for å spare til bolig utover vanlig BSU.

Hva kan BSU pengene brukes på?

Pengene du sparer på BSU-konto er øremerket bolig. Pengene kan du bruke til disse formålene:

  • Kjøpe egen bolig hvor du selv skal bo
  • Nedbetale lån på en bolig du allerede har kjøpt og hvor du selv bor
  • Kjøpe byggetomt
  • Bygge garasje innen 5 år etter kjøp av bolig
  • BSU kan også benyttes til bolig i utlandet, dersom der er en fast bolig der du selv skal bo
  • Oppsparte midler på BSU-konto kan benyttes til påkostninger og vedlikeholdsarbeid på egen bolig.

Rente

Bankens beste rente uansett innestående beløp

Dobbelt opp

Du kan spare dobbelt opp, med svært god rente

Sparing

Du kan spare 27 500,- årlig på BSU X2

Slik kommer du i gang med BSU og BSU X2

  • Du kan opprette BSU konto selv i nettbanken.
  • Besøk oss gjerne i Festningsgata 11 hvis du trenger hjelp til å komme i gang.
  • Du kan selvsagt også ringe oss på telefon 38 17 26 00 eller kontakte en av våre rådgivere direkte
  • Ønsker du å flytte BSU fra annen bank og til oss i Spareskillingsbanken kan du fylle ut dette skjemaet

Hvordan opprettes jeg en BSUx2 konto?

Er du over 18 år kan du sende oss en melding fra Nettpost i nettbanken, eller ringe oss. Vi sender tilbud til nettbanken din og som du da bekrefter i nettbanken. BSUx2 kontoen blir  tilgjengelig i nettbanken. Du er også hjertelig velkommen inn i banken for å ordne med BSUx2. Er du mellom 15 og 18 år må vi også har underskift av foreldre (verger).  Ikke kunde(r) fra før? Ta med gyldig legitimasjon, helst pass.

Må jeg ha vanlig BSU-konto først?

Ja, for å opprette BSUx2 konto må du ha en vanlig BSU konto hos oss. Det kan vi ordne via nettbanken om du er over 15 år. Har du BSU konto i annen bank ordner vi med flytting av kontoen til oss.

Må ordinær BSU-konto først fylles opp med maksimalt årlig sparebeløp?

Nei, men betaler du inntektsskatt råder vi deg til å fylle opp ordinær BSU sparing først slik at du får mest mulig skattefradrag.

Må en spare et fast beløp hver måned på BSUx2?

Nei, men vi råder deg til å gjøre det. I nettbanken kan du enkelt registrere en fast overførsel. Om du heller ønsker det kan vi registrere fast overførsel for deg.

Kan foreldre/besteforeldre sette inn på min BSUx2-konto?

Ja, det er ingen begrensninger om hvem som overfører penger.

Må BSUx2 være opprettet før bolig er kjøpt?

Nei, dersom ordinær BSU er opprettet før anskaffelse av bolig kan BSUx2 opprettes og benyttes etter samme regler som ordinær BSU.

Er det mulig å overføre fra BSUx2 til ordinær BSU-konto?

Har du skattbar inntekt kan vi overføre fra din BSUx2 konto til ordinær BSU-konto for deg, slik at du oppnår størst mulig skattefradrag. Har du ikke skattbar inntekt har en slik overførsel ingen hensikt.

Kan BSUx2 senere flyttes til annen bank?

Det vil være å bryte kontrakten med oss. Det gis meget god rente på BSUx2 under forutsetning av at pengene brukes til boligformål. Dersom pengene brukes til annet enn boligformål eller flyttes til annen bank, beregnes uttaksgebyr tilsvarende tilleggsrenter som er lagt til kontoen tidligere år og som er opptjent inneværende år. Grunnrenten, som beholdes, tilsvarer vanlig sparerente.

Får jeg skattefradrag på BSUx2?

Nei.