Gå til sideinnhold
stockimg-1-Fsgzm8N0hIY2

BSU x2

Vi ønsker å gi våre unge kunder mellom 15 og 33 år et svært godt tilbud for å spare til bolig utover vanlig BSU. Med BSUx2 i tillegg til BSU kan du spare dobbelt opp, med svært god rente

Rente

Bankens beste rente uansett innestående beløp

Dobbelt opp

Du kan spare dobbelt opp, med svært god rente

Sparing

Du kan spare 27 500,- årlig på BSU X2

BSU som egenkapital

Når du skal kjøpe din egen bolig kreves 15 % av boligens kjøpesum i egenkapital. Det betyr at ved kjøp av leilighet til 2 millioner kroner, er kravet til egenkapital 300.000 kr. Derfor er det viktig å komme i gang med boligsparingen tidlig. Ikke bare kan pengene du sparer på BSU-konto brukes som egenkapital, men du får også skattefradrag og bankens beste renter. Derfor er sparing i BSU-konto det smarteste valget for unge som vil spare til egen bolig.

Hvordan lykkes med BSU sparing?

Du kan velge selv hvor stort beløp du ønsker spare på BSU-kontoen hvert år, men et av tipsene for å lykkes med sparing er å spare et fast beløp i måneden. Det kan være lurt å sette opp et fast trekk fra kontoen din den dagen du får lønn. Hvis du sparer 2 291 kr i måneden, får du faktisk fylt opp BSU-kontoen med 27 500 kr i året! Da får du maksimalt ut av skattefordelen på 5 500 kr per år.

Hva kan BSU pengene brukes på?

Pengene du sparer på BSU-konto er øremerket bolig. Pengene kan brukes til følgende formål:

 • Kjøpe egen bolig hvor du selv skal bo
 • Nedbetale lån på en bolig du allerede har kjøpt og hvor du selv bor
 • Kjøpe byggetomt
 • Bygge garasje innen 5 år etter kjøp av bolig
 • BSU kan også benyttes til bolig i utlandet, dersom der er en fast bolig der du selv skal bo
 • Oppsparte midler på BSU-konto kan benyttes til påkostninger og vedlikeholdsarbeid på egen bolig.

Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent av Skatteetaten, vil du måtte tilbakebetale det du har fått i skattefradrag på sparingen.

BSU regler 2021

 • Du kan spare inntil 27 500 kroner hvert år
 • Du kan spare totalt 300 000 kroner på kontoen
 • Du kan starte sparingen fra du er 13 år, men det kan lønne seg å vente til du har skattbar inntekt slik at du får glede av skattefordelene
 • Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år
 • Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp. Det vil si inntil 5 500 kroner i skattelette per år. Du må ha skattbar inntekt for å få skattefradraget
 • Du får ikke skattefradrag dersom du helt eller delvis eier en bolig eller fritidsbolig
 • Pengene du setter inn på BSU er ikke bundet til boligformål før ved årsskiftet. Det vil si at du kan ta ut pengene du har satt inn i inneværende år uten å bryte kontrakten
 • Hvis du gjør uttak fra BSU-kontoen utover årets sparing, kan du ikke spare mer på denne kontoen. Du kan heller ikke opprette ny BSU-konto senere
 • Du kan selv velge hvor stort beløp du vil spare hvert år. Du kan til og med hoppe over ett eller flere år, uten å bryte kontrakten av den grunn
 • Ved fylte 34 år får kontoen en lavere rente
 • Ønsker du å spare i BSU til barn under 18 år? Da kan du spare på BSB-konto (Boligsparing for barn)

Øk sparebeløpet med BSU x2

Vi ønsker å gi våre unge kunder mellom 18 og 33 år et svært godt tilbud for å spare til bolig utover vanlig BSU. Med BSUx2 i tillegg til BSU kan du spare dobbelt opp, med svært god rente. Med BSUx2 kan du altså spare opptil hele kr. 600.000 til bolig!

Mer om BSUx2

Slik kommer du i gang med BSU

Besøk oss gjerne i Festningsgata 11 hvis du trenger hjelp til å komme i gang. Du kan selvsagt også ringe oss på telefon 38 17 26 00 eller kontakte en av våre rådgivere direkte

Du kan også opprette BSU konto selv i nettbanken.

Hvordan opprettes jeg en BSUx2 konto?

Er du over 18 år kan du sende oss en melding fra Nettpost i nettbanken, eller ringe oss. Vi sender tilbud til nettbanken din og som du da bekrefter i nettbanken. BSUx2 kontoen blir  tilgjengelig i nettbanken. Du er også hjertelig velkommen inn i banken for å ordne med BSUx2. Er du mellom 15 og 18 år må vi også har underskift av foreldre (verger).  Ikke kunde(r) fra før? Ta med gyldig legitimasjon, helst pass.

Må jeg ha vanlig BSU-konto først?

Ja, for å opprette BSUx2 konto må du ha en vanlig BSU konto hos oss. Det kan vi ordne via nettbanken om du er over 15 år. Har du BSU konto i annen bank ordner vi med flytting av kontoen til oss.

Må ordinær BSU-konto først fylles opp med maksimalt årlig sparebeløp?

Nei, men betaler du inntektsskatt råder vi deg til å fylle opp ordinær BSU sparing først slik at du får mest mulig skattefradrag.

Må en spare et fast beløp hver måned på BSUx2?

Nei, men vi råder deg til å gjøre det. I nettbanken kan du enkelt registrere en fast overførsel. Om du heller ønsker det kan vi registrere fast overførsel for deg.

Kan foreldre/besteforeldre sette inn på min BSUx2-konto?

Ja, det er ingen begrensninger om hvem som overfører penger.

Må BSUx2 være opprettet før bolig er kjøpt?

Nei, dersom ordinær BSU er opprettet før anskaffelse av bolig kan BSUx2 opprettes og benyttes etter samme regler som ordinær BSU.

Er det mulig å overføre fra BSUx2 til ordinær BSU-konto?

Har du skattbar inntekt kan vi overføre fra din BSUx2 konto til ordinær BSU-konto for deg, slik at du oppnår størst mulig skattefradrag. Har du ikke skattbar inntekt har en slik overførsel ingen hensikt.

Kan BSUx2 senere flyttes til annen bank?

Det vil være å bryte kontrakten med oss. Det gis meget god rente på BSUx2 under forutsetning av at pengene brukes til boligformål. Dersom pengene brukes til annet enn boligformål eller flyttes til annen bank, beregnes uttaksgebyr tilsvarende tilleggsrenter som er lagt til kontoen tidligere år og som er opptjent inneværende år. Grunnrenten, som beholdes, tilsvarer vanlig sparerente.

Får jeg skattefradrag på BSUx2?

Nei.