Gå til sideinnhold
Hjem / Bærekraft / Grønne obligasjoner
pexels-kindel-media-9875416

Grønne obligasjoner

Som en del av satsningen på bærekraft har Spareskillingsbanken utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Øremerket til miljøvennlige formål

Grønne obligasjoner er finansieringsinstrumenter som utstedes, hvor midlene som genereres, øremerkes til prosjekter og initiativer med et klart miljøvennlig formål. Disse prosjektene kan omfatte alt fra fornybar energi og energieffektivisering til grønne boliger og grønn byutvikling.

Følger ICMA sine prinsipper

Rammeverket er utarbeidet i henhold til ICMA Green Bond Principles, og er kvalitetssikret og vurdert av S&P. DNB Markets har vært engasjert som grønn rådgiver til Spareskillingsbanken. ICMA sine prinsipper fremmer åpenhet og integritet, og rammeverket følger dette ved god og bred informasjon om banken, dens bærekraftsinnsats og planlagt bruk av midlene.

Skal brukes til grønne finansieringer

I Spareskillingsbanken vil lånene bli brukt til å finansiere grønne bygninger, energieffektive boliger og fornybar energi tiltak i form av solcellepaneler.

FNs bærekraftsmål og EUs taksomomi

Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftsmål og målene 7,9,11 og 13, samt EUs taksonomi.

  • 7: Ren energi for alle
  • 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
  • 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • 13: Stoppe klimaendringene
Berit Høisen, trainee og bærekraftsansvarlig i Spareskillingsbanken og Espen Zachariassen, compliance ansvarlig, er glade over at vi nå kan lansere  rammeverk for grønne obligasjoner.

Øremerkede penger til grønne formål

Vi har etablert et rammeverk for grønne obligasjoner