Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Øremerkede penger til grønne formål

Øremerkede penger til grønne formål

Berit Høisen, trainee og bærekraftsansvarlig i Spareskillingsbanken og Espen Zachariassen, compliance ansvarlig, er glade over at vi nå kan lansere  rammeverk for grønne obligasjoner.

I tråd med bankens satsning på bærekraft har Spareskillingsbanken nå etablert et rammeverk for grønne obligasjoner.

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner er et spennende finansielt verktøy som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Konseptet med grønne obligasjoner oppsto som et svar på behovet for å mobilisere kapital for å adressere klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling.

Et av bankens fire strategiske veivalg er bærekraft. Der står det at vi skal være en aktiv bidragsyter til et bærekraftig lokalsamfunn. Et av initiativene som del av dette arbeidet er å etablere et rammeverk for grønne obligasjoner, med øremerkede penger til grønne formål.

Hva er grønne obligasjoner?

Grønne obligasjoner er en type obligasjon som utstedes med det spesifikke formål å finansiere prosjekter eller aktiviteter som har positive miljømessige effekter.

Disse obligasjonene fungerer på samme måte som vanlige obligasjoner, hvor investorer låner penger til utstederen mot en fastsatt rente og tilbakebetaling på et senere tidspunkt.

Prosjektene kan omfatte alt fra fornybar energi og energieffektivisering til grønne boliger og grønn byutvikling. Grønne obligasjoner er som nevnt øremerkede penger til grønne formål.

-"Grønne obligasjoner er ikke bare et finansielt verktøy, de representerer et løfte til å drive endring og skape et lokalsamfunn der bærekraft og økonomisk vekst går hånd i hånd", sier Kenneth Engedal, adm. banksjef i Spareskillingsbanken.

Kenneth Engedal, adm. banksjef i Spareskillingsbanken

Grønne obligasjoner spiller en viktig rolle

Selv om markedet for grønne obligasjoner fremdeles er relativt ungt, har det vokst raskt de siste årene, drevet av økende bevissthet om klimaendringer og behovet for å handle.

Med stadig flere selskaper og finansinstitusjoner som engasjerer seg i bærekraftige investeringer, ser det ut til at grønne obligasjoner vil fortsette å spille en viktig rolle i finansieringen av den grønne omstillingen.

"Dette rammeverket symboliserer bankens forpliktelse til å investere i mer bærekraftige formål og å jobbe for et mer klimavennlig lokalsamfunn", sier Berit Høisen, bærekraftsansvarlig og trainee i Spareskillingsbanken.

IMG_0514

Tredjepartsvurdert

Rammeverket er utarbeidet i henhold til ICMA Green Bond Principles, og støtter opp om FNs bærekraftsmål samt EUs taksonomi. Det er kvalitetssikret og vurdert av S&P.

DNB Markets har vært engasjert som grønn rådgiver til Spareskillingsbanken. ICMA sine prinsipper fremmer åpenhet og integritet, og rammeverket følger dette ved god og bred informasjon om banken, bærekraftsinnsatsen og planlagt bruk av midlene.

Det vil gi investorer tillit til at midlene deres blir brukt effektivt og ansvarlig for å støtte prosjekter som bidrar til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling.

Lurer du på noe?

Da er det bare å ta kontakt.

Siste artikler om bærekraft

Miljøfond_Bærekraft_Spareskillingsbanken

Vi lanserer Miljøfondet

Les mer
Tobias

Nye steg i vår satsning på bærekraft

Les mer
Nina Egedal Nilsen er her i full sving med undervisning for en av 10. klassene på Vennesla Ungdomsskole

Skoleundervisning i Vennesla

Les mer
Berit Høisen, trainee og bærekraftsansvarlig i Spareskillingsbanken og Espen Zachariassen, compliance ansvarlig, er glade over at vi nå kan lansere  rammeverk for grønne obligasjoner.

Øremerkede penger til grønne formål

Les mer
IMG_0514

Tips til en bærekraftig juletid

Les mer