Gå til sideinnhold
Hjem / Bærekraft / Skillingsfondet / Vilkår for tildeling

Vilkår for tildeling

Vi gratulerer med tildelte midler fra vårt gavefond, Skillingsfondet

Vi ber dere lese gjennom vilkårene nedenfor for utbetaling og bruk av midlene:

  1. Midlene skal brukes til formål som er oppgitt i søknaden. Avvik fra dette må rapporteres til Spareskillingsbanken og midlene vil da bli omfordelt
  2. Hvis ikke formålet oppfylles skal midlene tilbakeføres til Skillingsfondet
  3. Midler kan også bli trukket tilbake dersom det er i strid med forutsetningene for tildeling
  4. Midlene utbetales ila 3 uker hvis ikke annet er avtalt/informert om
  5. Frist for gjennomføring og sluttrapport avtales i hvert enkelt tilfelle
  6. Mottaker skal sende bilder fra prosjektet som kan brukes i videre kommunikasjon av Skillingsfondet i egne kanaler og i eksterne medier. – Det er viktig av personvernhensyn at mottaker har innhentet tillatelse fra personer som måtte være med på bildene
  7. Vi ser gjerne at mottaker informerer media/presse om tildelingen. Spareskillingsbanken stiller gjerne på eventuell pressekonferanse / tilstelning
  8. Vårt reklamebyrå kan ta kontakt med dere for å avtale tid for å ta bilder og lage et lite intervju med dere. Hvis det er aktuelt tar de direkte kontakt

Lykke til videre – vi gleder oss til å se endelig resultat