Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Forsikring og pensjon for bedrift / Liv- og personalforsikringer

Liv- og personalforsikringer

Gode forsikringer for dine ansatte er også et viktig konkurransefortrinn. Vi hjelper deg å finne en god løsning

Yrkesskadeforsikring

Dine ansatte er økonomisk sikre dersom noe skjer med dem på jobb eller i fritiden. Den dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom

Helseforsikring

Dine ansatte får rask hjelp hos spesialist med vår helseforsikring. Og den ansatte er sikret behandling innen 10 virkedager.

Reiseforsikring

Dine ansatte reiser trygt på tur med Norges beste reiseforsikring med seg. De er dekket fra de reiser hjemmefra til de er tilbake

Gruppelivsforsikring (dødsfallforsikring)

Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved den ansattes død. Du kan også knytte andre dekninger til avtalen, som for eksempel uføreforsikring.