Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Innskudd og plassering

Innskudd og plassering

Innskudd

Likviditetsstyring er viktig for alle bedrifter. Driftskonto og skattetrekkskonto er obligatoriske produkter for de fleste. Men du trenger kanskje i tillegg gode råd for hva du skal gjøre med eventuell overskuddslikviditet. Spareskillingsbanken kan tilby alle former for innskudds- og plasseringstjenester din bedrift har behov for.

Fondssparing for bedrifter

Sparing i fond er aktuelt om du ønsker å plassere pengene med god avkastning og er villig til å ta en viss risiko. Hvilke fond det lønner seg å velge, avgjør du på bakgrunn av hvilken avkastning du ønsker på bedriftens penger, og hvor lenge du ønsker å plassere pengene.

Valuta

Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet og handelen verden over gjør at valutakursene svinger mye.

Den kommersielle handelen i valuta har økt de senere år i takt med den internasjonaliseringen som vi har vært vitne til. I tillegg har også den spekulative handel økt, og bidratt til store svingninger i kursene. Denne utviklingen har ført til at bedrifter i alle størrelser som er i handel med utlandet i større grad etterspør muligheter for å sikre sine pengestrømmer til og fra utenlandsk valuta for å skape forutsigbarhet i sin bedrift.

I denne sammenheng finnes en rekke forskjellige tiltak innen valutasikring. De mest vanlige er valutakonto, valutaterminkontrakter og opsjoner. Produktene beskrives nærmere under. Formålet med disse kontrakter er at de skal forebygge mulige konsekvenser ved valutasvingninger for bedrifter.