Gå til sideinnhold

Lån og finansiering for bedrifter

Kassekreditt

Kassekreditt er en kreditt knyttet til firmakontoen. Det betyr at bedriften kan «overtrekke» kontoen sin inntil en avtalt kredittramme. Kreditten gir bedriften bedre likviditet, fordi regninger kan betales før salgsinntektene kommer inn. Kassekreditten skal brukes til finansiering av omløpsmidler, f.eks. varelager og fordringer. Ved behov for mer langsiktig finansiering, er nedbetalingslån best egnet.

Byggelån

Byggelån fungerer som en kreditt du kan trekke på underveis i et byggeprosjekt. Byggelånet er midlertidig og gjelder i byggeperioden. Når bygget er ferdig erstattes byggelånet med et nedbetalingslån med pant i eiendommen.

Garantier

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten.

Banken går i kraft av sin kredittverdighet inn mellom partene i en transaksjon, og eliminerer på denne måten risikoen i transaksjonen. Spareskillingsbanken kan tilby alle former for bankgarantier både i NOK og utenlandsk valuta.

Nedbetalingslån

Nedbetalingslån egner seg for kortsiktige finansieringsbehov eller langsiktige investeringer.  Dette er lån for større og mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr.  Sikkerhet for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet.