Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Valuta

Valuta

Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet og handelen verden over gjør at valutakursene svinger mye. Internasjonalisering og økende grad av spekulativ handel har ført til at bedrifter i økende grad etterspør muligheter til å sikre sine pengestrømmer til og fra utenlandsk valuta. Det finnes en rekke forskjellige tiltak hvor de mest vanlige er valutakonto, valutaterminkontrakter og opsjoner.

Valutakonto

I dette tilfellet oppretter kunden en valutakonto, dvs en bankkonto med innestående i den aktuelle valuta, for eksempel Euro eller amerikanske dollar. Denne kontoen benyttes som en vanlig konto og brukes til betalinger av regninger i valuta eller som konto for mottatte beløp i valuta. Som importør kan kunden selv bestemme når han vil sette penger inn på konto for senere å betale regninger. som eksportør kan kunden selv bestemme hvor lenge pengene skal stå på denne kontoen for om mulig å oppnå en høyere vekslingskurs.

Terminforretning

En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Valutakursen (terminkursen) avtales når terminforretningen inngås. Terminforretningen gjøres opp på forfallstidspunktet, og får ingen likviditetseffekt før ved oppgjør. Terminkursen er sammensatt av en spotkurs (aktuell kurs), og et tillegg eller fradrag til denne kursen. Tillegget eller fradraget er et uttrykk for rentedifferansen mellom de involverte valutasorter for den aktuelle perioden. Terminkursen er altså ikke et uttrykk for bankens forventninger om en fremtidig valutakursutviklingen.

Valutaopsjoner

En valutaopsjon gir kunden en rett, men ingen plikt til å kjøpe (call), eller selge (put) et avtalt valutabeløp til en på forhånd avtalt vekslingskurs på et fremtidig tidspunkt.

En valutaopsjon er en forsikring som tegnes mot uønsket valutakursutvikling, og gir bedriften en mulighet til å sikre seg en avtalt kurs for veksling av valuta på et fremtidig tidspunkt. Fordelen med en opsjon fremfor terminforretning er at bedriften i tillegg får muligheten til å utnytte en gunstig kursutvikling frem til oppgjørstidspunktet.

Prisen på valutaopsjonene varierer med hvor man ønsker den avtalte kurs (i forhold til dagens kurs) og løpetiden frem til forfallstidspunktet. Prisen øker med lengre løpetid og jo gunstigere kurs man vil kjøpe/selge det underliggende valutabeløp til. Tilsvarende lav pris ved kortere løpetid og mindre gunstig kurs på vekslingen.

Spareskillingsbanken bruker DNB markets.

Kryptovaluta

Spareskillingsbanken har som utgangspunkt at transaksjoner med kryptovaluta er lovlig, men vi tilbyr ikke slike produkter eller tjenester.

Når kunder skal overføre penger som stammer fra kryptoaktiva er banken pålagt å gjennomføre undersøkelser om hvor midlene stammer fra. Modighetene har definert hvitvaskingsrisikoen ved handel i kryptovaluta som stor, noe som pålegger banken plikt til å gjennomføre grundige undersøkelser.