Gå til sideinnhold
Hjem / Bærekraft / Bankens gavefond

Bankens gavefond

20181002 Kristiansand, 

Skillingsfondet 

Kristiansand Motocross Klubb

Foto: Kjell Inge Søreide,

Bankens overskudd til lokale formål

Bankens gavefond skal bidra til å glede mange og gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo

Hvert år deler vi ut flere millioner av bankens overskudd til lokale lag, foreninger, korps og humanitære organisasjoner.

Du kan søke 4 ganger i året

Du kan søke 4 ganger i løpet av året. Du kan søke i Skillingsfondet, til Lykkeskillingen og i Juledryss. Totalt deler vi ut 2 000 000,- gjennom disse tildelingene

Søknadsfrister

Skillingsfondet 31. januar og 31. mai

Lykkeskillingen: 31. august

Juledryss: 30. november

Alle som får midler fra Skillingsfondets ordinære tildelinger og juledryss vil få beskjed innen 14. dager etter søknadsfristens utløp.

Bærekraft

Vi vil være en aktiv bidragsyter til et bærekraftig lokalsamfunn. Og gjennom blant annet Skillingsfondet bidrar vi med midler til lokale tiltak. FNs bærekraftmål nr 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, danner grunnlaget for vårt arbeid i lokalsamfunnet. Du finner hele vår bærekraftstrategi her.