Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Oppstart

Ønsker du å starte egen bedrift?

morthen_2

Vi vet at det er mye å tenke på når en starter ny bedrift. Alt fra hvilken selskapsform dere skal velge til valg av regnskapsfører. Vi har laget en liten liste med informasjon for å gjøre det lettere for dere.

Selskapsform

  1. Aksjeselskap (AS) – En av de mange fordelene med et aksjeselskap er at du er kun ansvarlig for pengene du setter inn i selskapet. For å opprette et AS er det krav om et styre med minst et medlem samt en egenkapital på 30 000,-.
  2. Enkeltpersonforetak (ENK) – Med et ENK er det du som er selskapet og dermed står ansvarlig for bedriftens forpliktelser. Det er derimot lettere å opprette og har lavere krav til regnskap enn et AS.
  3. Holdingselskap – Et holdingselskap er en bedrift hvor eneste virksomhet er å eie andre bedrifter. Det kan gi skattefordeler å eie en bedrift gjennom et holdingsselskap med det må da stiftes to, evt. flere, selskaper samt innlevering av regnskap for disse.

Innovasjon

Har du en idé som er nyskapende med betydelig potensiale kan du søke om tilskudd til markedsavklaring for å finne ut om din idé har et potensielt marked. Du kan lese mer om Tilskudd til markedsavklaring her eller kontakte Innovasjon Norge – Agder her.

Er du i tvil om din idé kan være verdt å satse på så hjelper vi deg gjerne med kartlegging. Gode spørsmål kan være:

  1. Hvem ønsker dette?
  2. Hva er de villige til å betale for dette?
  3. Hvorfor ønsker de dette?

Forretningsplan

Forretningsplan er ikke bare et dokument du viser til banken under stiftelsen. Den er et dokument som sier noe om hvordan bedriften skal drives. Hvordan skal dere tjene penger? Hvordan er markedet for dette produktet/tjenesten? Hvem gjør hva og mye mye mer.

Økonomi

Et viktig spørsmål med å starte en ny bedrift er hvordan pengene skal håndteres. Skal dere føre regnskap selv eller bruke en ekstern regnskapsfører? Hvilke betalingsløsninger skal dere bruke? Hvordan lager en et budsjett?