Gå til sideinnhold
Saving money wealth and financial concept. Asian men working at home during the crisis are calculate family income and expenses, along with pension coins and piggy banks on wooden floors.

Varsel om prisendring

Fra 1. 5.2022 vil vi endre prisene på innbetalingsavtaler via Nets. Det vil fremdeles være gratis etablering av nye avtaler.

Produkt – innbetalingstjenesterPris fra 1. mai 2022
OCR giro – abonnement70,- pr. mnd.
eGiro innbetaling – abonnement70,- pr. mnd.
Avtalegiro/autogiro innbetalingtjeneste – abonnement70,- pr. mnd.

Gi oss tilbakemelding