Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Kundevalgmøte 2022

Kundevalgmøte 2022

Valgmøte for kundevalgte representanter til generalforsamlingen til Spareskillingsbanken holdes i bankens lokale i Festnignsgaten 7, (Avenyen) 3. etasje, onsdag 2. mars 2022 kl. 17:00

Valg

Det skal velges 4 faste medlemmer til generalforsamlingen. Dersom et valgt varamedlem blir valgt til fast medlem skal det velges nytt varamedlem for denne person. Medlemmer velges for 4 år.

I tillegg skal det velges 4 varamedlemmer. Varamedlemmene velges for 2 år.

Stemmerett

Stemmerett har alle som bor eller har sitt arbeid (for ikke-personlige kunder som har sin adresse) i Kristiansand kommune, og som siste 6 måneder har hatt et kundeforhold i banken.

Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingens medlemmer

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem som er på valg, er tilgjengelig i bankens lokale og i liste under.

Valgkomité

Banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.

Forslag må være oversendt Spareskillingsbanken v/ valgkomiteens sekretær, postboks 216, 4662 Kristiansand, eller på mailadresse [email protected] senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fullstendig adresse, fødselsår og dato.

Valgkomiteens innstilling er i listen under og er også tilgjengelig i bankens lokaler.

Kunder som vil delta i valget skal melde fra til valgkomiteens sekretær Arild Hobbesland, tlf. 951 08 177 eller mail [email protected], innen 3 dager før valget finner sted. Har en kunde ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Kristiansand 11. Januar 2022

Åse Johnsen Drabløs

Leder av generalforsamlingen i Spareskillingsbanken