Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Aksjer og aksjefond / Aksjesparekonto
Ladder career path for business growth success process concept.Wood block stacking as step stair with arrow up

Aksjesparekonto

Hensikten med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond for folk flest. Du kan handle aksjer og aksjefond uten å bekymre deg for skatten, så lenge du ikke tar pengene ut av aksjesparekontoen.

Gevinster

Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattes av når du tar pengene ut av aksjesparekontoen.

Utbytte

Eventuelle utbytter fra verdipapirene skattlegges som tidligere. Du får skjermingsfradrag før skattlegging.

Fradrag

Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster.

ASK-spørsmål

Hvordan fungerer ASK?

En aksjesparekonto gjør at du kan kjøpe og selge aksjer uten å betale skatt på avkastningen så lenge du ikke tar ut mer av kontoen enn det totale innskuddet. Har du satt inn 50 000,- og har en avkastning på 10 000,- kan du ta ut 50 000,- uten å måtte skatte av det. Når du tar ut de siste 10 000,- må du skatte.

Hvordan setter jeg inn penger?

Din aksjesparekonto kommer opp i kontooversikten din og du kan overføre penger på samme måte som du ville gjort mellom to andre konti.

Hvem kan opprette ASK?

Alle som skatter til Norge kan opprette aksjesparekonto.

Hvilke aksjer og spareprodukter kan jeg investere i?

Du kan handle børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og ETF i selskap registrert innenfor EØS. Dette betyr at du ikke kan handle selskaper som er registrert utenfor EØS selv om de er notert på Oslo børs. Alle aksjefond må ha minst 80% aksjer for å kunne handles.

Får jeg fradrag ved tap på ASK?

Ja, men du må avslutte kontoen for å få dette.

Får jeg renter på penger stående på ASK?

Nei

Koster det noe å opprette ASK?

Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto men ordinære gebyr som kurtasje og fortvaltningskostnad kommer i tillegg.