Gå til sideinnhold

Pensjon for bedrifter

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjonen hos Frende er levert av Nordea Liv og er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til den ansatte sin pensjon.

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen.

Du kan velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7% av lønn opptil 12 G.
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1% av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Du velger selv om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G. Minimum sparesats er lovbestemt til 2% fra 1 G. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum.


Pengene du sparer investeres i fondspakker. Ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Bedriftsdialogen

Med Bedriftsdialogen er det enkelt å holde avtalen oppdatert. Du kan med få klikk melde ansatte inn og ut av avtalen, registrere sykefravær, endre lønn eller stillingsprosent. Du kan også sjekke fakturahistorikken og finne andre nyttige rapporter. 

Slik fungerer den

Filmen under viser hvordan Bedriftsdialogen fungerer

Den er selvsagt tilgjengelig for på mobil, nettbrett og PC

Innskuddsfrihet dersom en ansatt blir ufør

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer.

Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket. Dekningen gjelder så lenge den ansatte er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år

Tilleggsdekninger

Uførepensjon

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte uførepensjon til avtalen. Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn


Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Ektefelle/samboer/barnepensjon

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør.

Obligatorisk tjenestepensjon

Oblitagorisk tjenestepesjon (OTP) er det lovpålagt spring til pensjon for ansatte.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste bedrifter og organisasjoner å spare minimum to prosent av lønn opptil 12 G. (Per 1. mai 2022 er én G 111 477 kroner).

Dersom man etablerer en avtale om innskuddspensjon kan denne oppfylle kravet til OTP.

Obligatorisk tjenestepensjon inkluderer innskuddsfritak. Det betyr at sparingen er forsikret, og hvis en ansatt hos deg blir ufør, fortsetter pensjonsleverandøren sparingen for den ansatte inntil friskmelding eller fylte 67 år. 

Hvem må ha OTP?

  • Bedrifter med kun én ansatt i tillegg til eier, forutsatt at den ansatte jobber minst 75 prosent
  • Virksomheter med bare deltidsansatte må spare til obligatorisk tjenestepensjon dersom samlet arbeidstid utgjør minst to årsverk
  • Skattepliktige og ikke-skattepliktige organisasjoner
  • Ingen ansatte kan reservere seg fra medlemskap i en kollektiv pensjonsavtale

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne den mest gunstige løsningen på pensjonssparing for deg som er selvstendig næringsdrivende.

Prøv vår pensjonskalkulator