Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Den grønne arrangørskolen gir ungdom en mulighet

Den grønne arrangørskolen gir ungdom en mulighet

Fra venstre: Mira Svartnes Thorsen, Lea Transeth, Julian Reemers-Richardsen, Jonas Falkum Vormelid, Kenneth Møller

Det blir stadig vanskeligere for unge å få sommerjobb og jobberfaring. Det ønsker festivalsjef for Ravnedalen Live å gjøre noe med i samarbeid med Spareskillingsbanken.

Ungdommene i full sving fra 3. juli

12-15. juli er det tid for musikkfestivalen Ravnedalen Live som går av stabelen i naturparken Ravnedalen i Kristiansand for syvende gang. Men allerede 3. juli og helt frem til 21. juli vil en gruppe på 25 iherdige ungdommer i alderen 15-25 år jobbe med forberedelser, gjennomføring og opprydning. 

De vil være en del av et arbeidsprosjekt som heter “Den grønne arrangørskolen” der de i tre uker skal hjelpe til med å arrangere en festival under veiledning av erfarne festivalarrangører.

Mira Svartnes Thorsen, festivalsjef i Ravnedalen Live

-Dette er et godt prosjekt for kulturen, byen og unge mennesker. Lediggang er roten til alt ondt og vi er opptatt av at ungdom skal lykkes og få en mestringsfølelse i det å ha en jobb. De skal smake på ulike deler av det å lage et arrangement og festival, sier Mira Svartnes Thorsen, festivalsjef i Ravnedalen Live

Ungdommene får praktiske oppgaver

Oppgaver de vil bli satt til er hovedsakelig praktiske som å male miljøstasjoner, bygge platting, preppe mat, sy servietter, henge opp plakater og ikke minst opp-/nedrigg.

Noen vil også være trivselsvakter under festivalen. Ifølge Mira vil de finne arbeidsoppgaver som passer den enkelte i et trygt og inkluderende miljø.

-Festivalen skal være et godt sted å være for alle, spesielt for de som ikke føler seg helt A4, sier Mira

Her henger Lea Transeth og Jonas Falkum Vormelid opp plakater.

plakater

Ungdommene er en ressurs

Arrangøren av Ravnedalen Live er organisasjonen Dirty Old Town. De er helt avhengig av frivillige for å få gjennomført festivalen og 25 ekstra ungdommer er en kjærkommen ressurs.

-Vi har gjort dette før, i Bendiks 2021. Det hadde vi utelukkende gode erfaringer med og de er flinke til å jobbe. De unge har så mye å lære oss, ideer og perspektiver. Selv om det tar mye tid å få på plass, er vi dypt takknemlige for samarbeidet med Spareskillingsbanken som gjør det mulig, sier Mira. 

De unge har så mye å lære oss, ideer og perspektiver.

Mira Svartnes Thorsen, festivalsjef Ravnedalen Live

Over 35 søkere til "Den grønne arrangørskolen"

Prosjektet ledes av fjorten arbeidsledere og ungdommene får god oppfølging underveis. De blir delt inn i grupper på fem personer og gruppene roteres til ulike stasjoner slik at alle får prøvd litt av alt. De ulike stasjonene er miljø, rigg, scene og bar.

Ansettelsen av ungdommene er organisert av Ravnedalen Live og NAV Kristiansand, der ulike organisasjoner som Vigør samfunn, Kirkens bymisjon, KUDOS samt Kristiansand kommune kommer med kandidater. Prosjektet er så langt veldig populært og hadde over 35 søkere på de 20 plassene, som til slutt ble til 25. 

Julian Reemers-Richardsen (17 år) er en av ungdommene som har fått jobb i prosjektet. Han er musiker selv og ser frem til å få et innblikk i det som skjer bak scenen.

- Jeg tror det blir veldig lærerikt. Dette er min første sommerjobb, sier Julian.

julian

Vil bli Europas med bærekraftige festival

Festivalen er kjent for å ha en høy standard med hensyn til miljø, klima og bærekraft. I 2022 kuttet de restavfallet med 78,8%, ble nesten fossilfrie og lagde 600 porsjoner med mat fra lokale råvarer.

De kaller seg Norges mest bærekraftige festival. Målet er å bli Europas mest bærekraftige.

Fikk midler til arrangørskolen fra Spareskillingsbanken

For at ungdommene skal få lønn i de tre ukene prosjektet varer, er de avhengig av eksterne midler. Etter en søknad av Mira fikk Arrangørskolen en støtte på 200 000 kr fra Spareskillingsbanken. Banksjef i Spareskillingsbanken Kenneth Engedal synes at prosjektet virket veldig spennende.

-Ravnedalen Live tar bærekraft på alvor og det gjennomsyrer alt de gjør. Det er imponerende og vi er stolte over å få lov å være med på å bidra til dette. Samtidig er det også lærdom for oss i arbeidet, de har tanker, ideer og tiltak som vi kan ta med oss i vår hverdag og virksomhet, sier Kenneth Engedal, adm banksjef i Spareskillingsbanken

Kenneth Engedal, adm. banksjef i Spareskillingsbanken

-Vi er utrolig takknemlige for støtten fra Spareskillingsbanken. Det gjør at vi klarer å realisere prosjektet, sier Mira. 

Mange som bidrar

I tillegg til pengegaven fra Spareskillingsbanken gir arrangøren en tilsvarende støtte til prosjektet. NAV gir også et lønnstilskudd på 50 %. Alle får betalt etter tariff, men i tillegg til lønn mener Mira at de får noe som er enda viktigere:

- De får jobberfaring, arbeidsattest, referanser, nettverk og nye venner. De vil også få en mestringsfølelse der de føler at de kan noe og betyr noe. Vi ønsker å være med på å skape en by der det er plass til alle og de unge føler at de gjør noe meningsfullt. 

Kjenner seg igjen i mange av ungdommene

Mira er ekstra motivert i prosjektet og var selv en del av et tilsvarende prosjekt da hun var ung. Hun kjenner seg igjen i mange av ungdommene. Det gjør at hun vet hvor viktig en sommerjobb er.

-Når man får tillit og følelse at man er verdt noe, ønsker man å gi tilbake og hjelpe andre, sier hun. 

mira_2

Om "Den grønne arrangørskolen"

 • Et arbeidspraksis prosjekt for utsatt ungdom under Ravinedalen Live
 • Målet er at ungdommen skal få lønnet arbeidspraksis med god veiledning
 • 25 ungdommer deltar i 2023
 • Målet er at utsatt ungdom skal være en del av et fellesskap og oppleve glede og mestring.
 • Tiltaket skal bidra til at ungdommene:
  • opplever positiv læring
  • styrker selvfølelsen
  • utvikler kompetanse og sosiale nettverk
 • Rekrutteringen skjer i samarbeid med kommunen, NAV og relevante organisasjoner.
 • Spareskillingsbanken har bidratt med 200 000,- til "Den grønne arrangørskolen 2023"

Andre relevante artikler

Nytt museumsbygg Odderøya Kristiansand. Foto 1. Gro Eikeland

3 millioner til Vest-Agder-museet

Les mer
Ungdommer i Hopeful

-Hopeful har gitt oss en ny start

Les mer
Fond i gave

Nytt gavedryss fra bankens gavefond

Les mer
Bildetekst: Fra venstre, Bjørn Edvart Andersen, Cato Baarli, Nicolai Gundersen, Erik Mulstad, Wilhelm Berg-Heimdal, Håkon Sørensen, Teodor Johnsen Horne, Malin Gloppen-Pedersen, Patrick Knutsen

-Det hender vi fikser ting

Les mer