Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

"Foreløpige beregninger viser at størsteparten av Spareskillingsbankens karbonavtrykk kommer fra indirekte utslipp knyttet til lån til bolig, bygg og anleggsvirksomhet"

- Vegard Fjalestad Pedersen /Internship

Klimarapportering er hovedfokus

Hovedoppgavene til Vegard når han er hos oss er å bidra til at vi har et godt fundament for videre bærekraftsarbeid. Vegards hovedfokus er klimarapportering, som er et utrolig nyttig virkemiddel til å fremheve hvor man kan gjøre mest for klimaet.

«Foreløpige beregninger viser at størsteparten av Spareskillingsbankens karbonavtrykk kommer fra indirekte utslipp knyttet til lån til bolig, bygg og anleggsvirksomhet. Dermed bør Spareskillingsbanken rette oppmerksomheten sin mot disse områdene i satsningen sin på bærekraft», forteller Vegard engasjert.

«Hovedoppgaven min er å bidra til at Spareskillingsbanken danner et godt fundament for videre bærekraftsarbeid», sier Vegard

 

 

Hvorfor er arbeid med bærekraft viktig for Spareskillingsbanken?

«Spareskillingsbanken er en selveid sparebank. Det innebærer at man ikke er ansvarlig ovenfor aksjonærer som krever avkastning. Styret til Spareskillingsbanken består av representanter fra lokalsamfunnet som kunder, kommunen og de ansatte i banken. Dermed er bankens hovedansvar å være samfunnsnyttig heller enn å maksimere utbytte for aksjonærene» sier Vegard

«Det er da, etter min mening, helt  naturlig at bærekraft er viktig for Spareskillingsbanken. De siste årene har det blitt økt fokus på bærekraft og det er viktig for banken å fortsatt være en troverdig bank som kundene har tillit til også innenfor ESG», poengterer Vegard.

 

 

Trives veldig godt i banken

«Jeg har blitt tatt godt i mot fra første dag, og oppgavene i banken er spennende og varierte. Jeg trives utrolig godt», sier Vegard

Når Vegard ikke er på jobb hos oss i banken, eller på skolebenken på Uia, bruker han tiden på samboer og datter. Den lille familien er glade i å være ute i naturen, og har i år skaffet seg årskort i Dyreparken. Og der ble stort sett hele sommerferien tilbragt.

 

Velkommen til oss Vegard. Vi er veldig takknemlige for å ha deg med på laget!

Til toppen