Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Forsikring og pensjon for bedrift / Styreansvarforsikring
Du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre. Det kan fremmes krav mot ansvarlige styremedlemmer. Med styreansvarforsikring er du dekket dersom det skulle skje.

Styreansvarforsikring

Visste du at du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre? Selv om du gjør alt i god tro og med de beste intensjoner kan det gå helt galt. 

Du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre. Det kan fremmes krav mot ansvarlige styremedlemmer. Med styreansvarforsikring er du dekket dersom det skulle skje.
Du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre. Det kan fremmes krav mot ansvarlige styremedlemmer. Med styreansvarforsikring er du dekket dersom det skulle skje.

Du kan bli stilt ansvarlig

I verste fall kan dugnadsviljen din ruinere deg uten forsikring. Huset, hytta, bilen eller sparepengene på bufferkontoen din kan ryke. 

Loven er nemlig slik at den som mener seg skadelidt fritt kan fremme krav mot hvem av de ansvarlige styremedlemmene han eller hun vil. En skadelidt part kan for eksempel være aksjonærer, kreditorer, kunder, leverandører, ansatte eller offentlige myndigheter. 

Hva dekker styreansvarsforsikringen?

  • Styreansvarsforsikringen dekker styremedlemmenes personlige erstatningsansvar for krav som rettes mot dem. Også varamedlemmer og ansattes representanter er omfattet, og det samme gjelder daglig leder og andre ansatte med selvstendig ledelsesansvar.
  • Du kan velge forsikringssum ut fra størrelse og behov for din bedrift. Alternativene er 1, 3, 5, 10 eller 20 millioner kroner. Det er ingen egenandel.
Camilla Strønstad

Jeg hjelper deg med styreansvarforsikring

Martin Aanesland | forsikringsrådgiver bedrift | [email protected] | 957 58 099

Dersom det fremmes et krav, hjelper styreansvarsforsikringen deg på to måter:

1.

Du får bistand av Frendes saksbehandlere og advokater, som håndterer kravet for deg. De vil gjennomgå saken med deg og avklare hva som skal gjøres videre. Det kan være å imøtegå kravet, forhandle med motparten eller føre saken for domstolene så langt det kreves.

2.

Du får dekket det beløpet du ender opp med å måtte betale, enten gjennom forlik eller dom. Dette inkluderer sakskostnader (partenes utgifter til advokathonorar). 

Hvem bør ha styreansvarforsikring? 

Kort sagt: alle som påtar seg et styreverv. Vi har i de senere år sett en økning i antall krav og saker som bringes inn for rettsapparatet. Ikke fordi dette er noe nytt, men fordi aktører er blitt mer bevisste på at muligheten finnes. Et tøffere næringsliv gjør at terskelen for å saksøke et styremedlem er blitt lavere. 

Fra 2021 er alle bedrifter pliktig til å informere om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen sin

Styreansvarforsikring gir sikkerhet

En slik forsikring kan redde deg fra å miste hus og bil hvis du blir saksøkt for andres økonomiske tap. Et borettslag eller sameie er dekket gjennom huseierforsikringen, mens bedrifter kan kjøpe dette som et tillegg til bedriftsforsikringen.

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn din informasjon i skjemaet under – så hører du fra oss.

Styreansvarforsikring

Jeg vil gjerne ha mer informasjon om styreansvarforsikring

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.