Gå til sideinnhold
Hjem / Gavefond / Tusen timer med lek, opplevelser og gode relasjoner 

Tusen timer med lek, opplevelser og gode relasjoner 

Felles lunsj hos de ansatte hos KUP (fra venstre): Kristin Haugland, Mats Gjerustad, Martine Høyåsen, Ingunn Lyngset Holme, Mona Nordvik, Johan Frederic Key Berntsen, Terje Wikstøl Rosenvold
Felles lunsj hos de ansatte hos KUP (fra venstre): Kristin Haugland, Mats Gjerustad, Martine Høyåsen, Ingunn Lyngset Holme, Mona Nordvik, Johan Frederic Key Berntsen, Terje Wikstøl Rosenvold

KUP er en ideell organisasjon som jobber med ungdom i utsatte livssituasjoner. Hos dem får man et trygt miljø, samhørighet samt turer og aktiviteter. For å få enda flere ungdommer med ut på tur, trengte de en ny minibuss. Til det fikk de støtte av Spareskillingsbanken. 

Forebyggende arbeid blant barn og unge

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) ble stiftet i 1991 da domprostiet i Kristiansand så at det var et stort behov for forebyggende arbeid blant barn og unge som faller utenfor ordinære fritidsklubber, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Tilbudet har lenge vært så populært at det er venteliste for dem som ønsker å bli med. 

– Ungdommene blir henvist via sosiallærere på en skolene og andre aktører i kommunen. Dette er et frivillig tilbud så ungdommene må velge det selv. De trenger også en godkjenning fra foresatte, sier Mona Nordvik som jobber som miljøterapeut i organisasjonen.

 Mona Nordvik jobber som miljøterapeut i KUP
Mona Nordvik jobber som miljøterapeut i KUP

Gode opplevelser, mestring og sosialt fellesskap

Sentralt i prosjektet er det å gi barn og unge gode opplevelser, mestring og et sosialt fellesskap gjennom deltagelse i faste grupper og individuell oppfølging. – Vi har tydelige varme voksne hos oss som får en slags foreldrerolle. Vi hjelper og støtter. Målet er å forebygge og gjøre ungdommene sterke slik at de tåler de utfordringene som livet gir, sier Mona.

Flere ulike grupper

Tilbudet er primært for jenter og gutter i alderen 13-18 år, men de har også en gruppe for unge mødre. Av andre grupper har de en aktivitetsgruppe, en jentegruppe for minoritetsungdom og en guttegruppe. I tillegg har de mestringskurs og individuell oppfølging. 

For å få enda flere ungdommer med ut på tur, trengte de en ny minibuss. Til det fikk de midler av bankens gavefond.

En busstur med gruppa er en viktig del av det forebyggende arbeidet i byen vår

I begynnelsen av året fikk organisasjonen 800 000 kr fra Spareskillingsbanken som en ekstraordinær støtte. Dette var på bakgrunn av at de hadde et stort behov for en ekstra minibuss for å kunne ta gruppene med på ukentlige turer i nærmiljøet samt lengre helge- og sommerturer til f.eks Sverige og Danmark. Bussen er nå bestilt. 

Etablert seg også i Lillesand

KUP har til sammen 11 ansatte og ca 60 frivillige ledere med på laget. Alle ansatte har minibuss sertifikat, som er en nødvendighet for å kunne kjøre på tur med de ulike gruppene både på dagtid, kveldstid og i helgene. Behovet for egen buss har også vært større pga etablering av en ny avdeling i Lillesand.  – Vi trenger også en parkeringsplass i sentrum, sier Mona med glimt i øyet. 

Finansieringen til organisasjonen kommer i hovedsak fra kommunene, samt statlige prosjektmidler og gaver fra næringslivet og stiftelser. 

Fellesnevneren er utsatte livssituasjoner

Ungdommene er alle forskjellige og kommer fra ulike miljø og bydeler, men det de har felles er at de lever i utsatte livssituasjoner. Mange av dem har utfordringer som sosial angst, problemer i familienettverket, atferdsproblemer, mobbing og ensomhet. Noen har flere belastninger enn andre som gjør dem ekstra sårbare.

– Det er tungt av og til, innrømmer Mona. – Det er mange vanskelige enkeltsaker og det er et krevende yrke der man må tåle mye. Men det er gøy å se den positive utviklingen hos den enkelte og det er mange suksesshistorier. Vi ser at vi utgjør en forskjell, sier Mona. 

Ingunn Lyngseth Holme, daglig leder i KUP
Ingunn Lyngseth Holme, daglig leder i KUP

Ser hele tiden en utvikling

Ingunn opplever det samme. – Vi har et veldig bra kollegium der vi er flinke til å støtte hverandre. Vi ser hele tiden en utvikling. Ungdommer som kanskje er gitt opp av andre kommer inn her og blomstrer. Vi ser bakenfor tidligere atferd og ser et sårbart menneske som trenger å bli anerkjent. Alle trenger å ha en plass i noens hjerte, sier Ingunn.

Alle trenger å ha en plass i noens hjerte

Ingunn Lyngseth Holme

Individuell oppfølgning og gruppetilbud

– Det unike med oss er at vi driver forebygging der ungdommene får individuell oppfølging og samtidig et gruppetilbud, sier Ingunn. Sammen med andre prosjekter i Kristiansand som Kudos til Kirkens Nødhjelp, Fellesverket til Røde Kors og Blå Kors Ung mm fyller de ulike roller.

Tilbudet til KUP er ikke et åpent tilbud der man kan droppe inn. Ungdommene henvises og de ansatte har en inntakssamtale med hver ungdom som tilbys plass i KUP. – Vi driver med forebyggende arbeid der målet er å være i forkant av problemene og ha en langsiktig plan med individuell oppfølging, sier Ingunn. Mange av ungdommene blir med på et 4 årig løp der de får 1 000 timer med opplegg.

God stemning rundt bordet. Mona Nordvik (venstre) og Johan Frederic Key Berntsen (høyre)
God stemning rundt bordet. Mona Nordvik (venstre) og Johan Frederic Key Berntsen (høyre)

Gir dem nye og gode opplevelser

Turene er viktige for organisasjonen da det er en måte å få ungdommene vekk fra sitt vante miljø og gir dem nye og gode opplevelser. Det gjør at de får venner, tilhørighet og et aktivt fellesskap. Mona og Ingunn er veldig opptatt av å skape et godt miljø og en god stemning i gruppene.

 – Det å leke og å få frem latter gjennom gode opplevelser er utrolig viktig. Lek i et trygt miljø er en viktig del av traumebehandling, derfor leker vi mye på KUP.  Hjernen vår er i konstant utvikling og regnes ikke som fullmoden før i 25 årsalderen.

Forskning viser at lek, som gir en pause fra livssituasjonen vi befinner oss i, ofte er med på å reparere og nullstille det som har som har stoppet opp, og sånn sett gir oss en ny start der nye gode minner og erfaringer skal få plass og lagres i ungdommenes liv, både i hjertet og i hjernen, sier Ingunn. 

Andre artikler

Bildetekst: Fra venstre, Bjørn Edvart Andersen, Cato Baarli, Nicolai Gundersen, Erik Mulstad, Wilhelm Berg-Heimdal, Håkon Sørensen, Teodor Johnsen Horne, Malin Gloppen-Pedersen, Patrick Knutsen

-Det hender vi fikser ting

Les mer
hovedbildet

Håndballfeber i Øvrebø

Les mer
Skillingsfondet_jente_høyde

Årets første gavedryss

Les mer
hovedbilde

Lykkeskillingen – gavedryss til lokale organisasjoner

Les mer
Lene Heia fra Spareskillingsbanken overrekker 20 000,- til Anne Karin H. Tveide til Birkenes Frivilligsentral sitt arbeid før jul.

Juledryss til lokale organisasjoner

Les mer